Flydde Pinochets diktatur

Tidningen Vi i Väsby har en artikeln om Antonio de la Cruz och Leva någon annanstans. Läs den – där finns några viktiga tankar om relationen mellan rikedom och generositet. http://www.direktpress.se/viivasby/Nyheter/Minnen-fran-70-talets-Vasby/
Antonio de la Cruz kom som femåring till Upplands Väsby 1976 när hans föräldrar och tre bröder flydde Pinochets diktatur. I den nyutkomna antologin ”Leva någon annanstans” minns han sina första intryck av det nya landet.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply