Kontakt

Förlaget tar för närvarande inte emot ej beställda manus.

Besöksadress: Scheelevägen 15 i Lund (IDEON-området)
Postadress:
Columbi Publishing, c/o Columbi Communications AB, Scheelevägen 15, 223 70 Lund
Mail:
info@columbi.biz
Telefon:
046-286 45 80 eller 070 200 39 19